Speak the trues even if your voice, body and soul shakes

blobb 3

Jo, jag väljer det hellre, – att försöka hålla kvar vid moral och respekt. Att försöka hålla mig till någon form av värdighet, stå rakryggad, våga tala sanning, hur mycket än mina försvar brytits ner av manipulation.

Speak the trues even if your voice, body and soul shakes.

I slutändan kvarstår det goda och jag vägrar att under några förutsättningar ge bort min själ till de system och de personliheter vilka slår på dem som redan ligger, vilka utnyttjar för egen vinnings skull, vilka sprider osanningar och lögner för att framstå som förmer inför andra.

Om jag på köpet under hela detta liv blir klassad och stämplad för gamla diagnosers skull, så skit samma,

– än hellre är jag krigare och försöker stå rakryggad för att inte ställa mig i skaran av de vilka druknar i självgodhet och avstängdhet,

Carina